De pgs 15 richtlijn is opgesteld voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen die chemicaliën bevatten. Het zijn vooral strenge regels die onder meer betrekking hebben op de opslag van deze stoffen. Deze richtlijn wordt aangehouden als mensen in bezit zijn van deze stoffen en een vergunning willen aanvragen of verlengen voor het verkrijgen hiervan. Het is voor te stellen dat het bezit van deze stoffen wel goed beheerst moet worden. Er zullen dan ook eisen zijn aan de opslagruimte zelf en de wijze waarop de stoffen daarin opgesteld staan. Ook hoe ze verpakt zijn en hoe deze in de ruimte worden neergezet. Bij het beheer van gevaarlijke stoffen moeten veel details worden overwogen om de veiligheid te waarborgen en daar is de pgs 15 leidend in. Om ervoor te zorgen dat deze goed opgevolgd worden, kunt u advies inwinnen bij het bureau TPC Advies. Deze wordt gerund door Hans van Roon. Hij is ervaren in het toepassen van de wet- en regelgeving op het gebied van farmaceutische, chemische en cosmetische middelen. Met name stoffen die chemicaliën bevatten. Met zijn bedrijf TPC Advies maakt hij mensen bewust van de veiligheid en risico’s van gevaarlijke stoffen en hoe deze met richtlijnen als de pgs 15 te waarborgen.

Bewustwording van de pgs 15

Met name organisaties hebben te maken met de pgs 15. Wanneer een bedrijf werkt met middelen met chemicaliën en deze moeten opslaan, horen zij te weten aan welke eisen zij horen te voldoen. Deze eisen hangen samen met de vergunning die noodzakelijk is voor de opslagruimte. Door een vergunning te verbinden aan het beheer van deze stoffen, wordt ook ervoor gezorgd dat deze stoffen niet overal bewaard mogen worden. Als organisaties hier toe genoodzaakt zijn, dan moeten zij ervoor zorgen dat de ruimte aan de eisen voldoet om deze vergunning te verkrijgen. Om de vergunning volgens de pgs 15 te verkrijgen, kunnen de volgende procedures nodig zijn:

  • Het schrijven van een uitgangspuntendocument (UPD).
  • Het aanleggen van een blusinstallatie.
  • Overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst.
  • Betrekken van bevoegd gezag.

Hoe u deze procedures moet aanpakken, daar kan TPC Advies u bij helpen. Samen met u wordt de pgs 15 geraadpleegd, om de betreffende vergunning te verkrijgen. Er zijn nou eenmaal werkzaamheden die het gebruik van chemicaliën bevattende stoffen vragen. Wanneer dat in uw geval geldt, dan is van groot belang dat u zich bewust bent van de veiligheidsregels omtrent het werken en beheren van deze stoffen.

Deskundig advies

Zelf kunt u beginnen met het verzamelen van de informatie omtrent de pgs 15. Deze informatie kunt u vinden op de website tpcadvies.nl. Hier is al veel te lezen over veiligheidsinformatie, ADR veiligheid, gevaarlijke stoffen en de KAM en SQEH. Ook staat er meer informatie over de achtergrond van TPC Advies. Wanneer u dit leest, dan is het duidelijk dat u geholpen bent met de inbreng van dit adviesbureau. Deze kennis is verkregen vanuit de ervaring en de praktijk. Hij brengt zijn kennis graag over aan mensen die veel te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Hierin maakt hij ook geen onderscheid tussen de mensen. Productiemedewerkers, magazijnmedewerkers en laboratoriummedewerkers worden hierbij betrokken en krijgen via TPC Advies meer te weten over het opvolgen van de pgs 15. Iedereen die werkt met deze stoffen en verantwoordelijk is voor het beheer van deze materialen horen op de hoogte te zijn van de richtlijnen. Op deze manier wordt het voor iedereen prettiger en duidelijker om hiermee te werken. Helemaal als de documentatie en werkzaamheden goed zijn vastgesteld om dit in goede banen te laten lopen. Bekijk de website tpcadvis.nl om te weten of de richtlijn pgs 15 voor u van toepassing is.

Lees meer…

Related Posts

Bedrijven en Bedrijfsleven

Wilt u graag een goede spiegel bestellen?

Wij hebben een badkamer met twee wastafels, maar wij meenden dat het niet nodig was om voor iedere wastafel een spiegel te bestellen. Daarom hebben wij maar een spiegel in de badkamer hangen en naarmate Read more…

Bedrijven en Bedrijfsleven

Geïnteresseerd in smartengeld whiplash?

Bent u kortgeleden betrokken geraakt in een verkeersongeval? Of misschien in een ander soort ongeval, en heeft u hier letselschade aan over gehouden? Dan wilt u waarschijnlijk wat meer weten over de mogelijkheden verzekeringen en Read more…

Bedrijven en Bedrijfsleven

Waar moet u zijn voor clean room design?

Ons bedrijf wilde afgelopen jaar graag een stap richting de toekomst maken en daarom hebben wij gekeken hoe wij dit konden verwezenlijken. Een van de dingen waar wij steeds vaker tegenaan liepen, was dat wij Read more…