De nieuwe AVG-wetgeving heeft voor veel opschudding gezorgd bij bedrijven en organisaties. Zodra u te maken krijgt met persoonsgegevens, zouden er alarmbellen moeten afgaan. Een belangrijk onderdeel dat niet kan ontbreken wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden, is een verwerkersovereenkomst. Hierin worden de afspraken vastgelegd tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de persoonsgegevens die worden aangeleverd door de opdrachtgever. Het is belangrijk dat een verwerkersovereenkomst correct en compleet wordt opgesteld. Rocketlawyer heeft daarom een format ontwikkeld dat u kosteloos online kunt invullen. Hierdoor weet u zeker dat er geen belangrijke aspecten worden vergeten en houdt u rekening met de AVG-wetgeving.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen vanuit de AVG-wetgeving, is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdracht is gericht op het verwerken van persoonsgegevens door opdrachtnemer. Hierbij worden de persoonsgegevens aangedragen door de opdrachtgever. Het gaat dus concreet om het verwerken van persoonsgegevens als hoofdzakelijk doel van de overeenkomst. Een voorbeeld van een verwerking persoonsgegevens, is het laten bezorgen van postpakketten. De opdrachtgever geeft de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) door aan de opdrachtnemer, zodat de opdracht (bezorgen van pakketten) uitgevoerd kan worden. Aangezien het hierbij puur gaat om persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Andere voorbeelden zijn marketingdoeleinden, salarisadministratie of het bezorgen van bestellingen vanuit een webshop. Besteedt u de verwerking van persoonsgegevens uit aan uw eigen dochteronderneming, ook dat is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. 

Online verwerkersovereenkomst opstellen

Wanneer u graag een verwerkersovereenkomst wil opstellen, bent u van harte welkom bij Rocketlawyer. Via onze website kunt u kosteloos aan de slag met het op maat opstellen van een verwerkersovereenkomst. Wat staat er nou zoal in een verwerkersovereenkomst conform de AVG-wetgeving? Hieronder volgt een opsomming met punten die onder andere worden behandeld.

  • De opdrachtnemer verwerkt uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens;
  • Welke persoonsgegevens verwerkt gaan worden en met welk doel;
  • Op welke wijze de persoonsgegevens verwerkt gaan worden;
  • Geheimhoudingsplicht wordt benoemd en geldt voor de verwerker en iedereen die betrokken is bij de verwerking;
  • Er worden afspraken vastgelegd over de beveiliging van de persoonsgegevens;
  • De procedure die gevolgd moet worden bij een datalek staat beschreven; 
  • Er worden afspraken gemaakt over teruggave of vernietiging van de persoonsgegevens bij het einde van de overeenkomst.

Zoals u kunt lezen, gaat het om een behoorlijke lijst afspraken en gegevens waar u wellicht nog niet eerder zo bewust over heeft nagedacht. Rocketlawyer biedt u daarom vrijblijvende juridische hulp aan, wanneer u graag geholpen wilt worden bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Het document kunt u gratis opstellen via onze website. Stapsgewijs wordt er een passende verwerkersovereenkomst samengesteld. Is een verwerkersovereenkomst verplicht? Ja, het is verplicht zodra persoonsgegevens worden overgedragen aan u om te verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft hiervoor speciale regels voor opgesteld. Het ontbreken van een verwerkingsovereenkomst kan voor een maximale boete zorgen van 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde omzet. Aangezien er steeds meer online te verkrijgen is aan informatie en mensen beschermd dienen te worden voor het feit dat hun gegevens niet misbruikt gaan worden, is het nodig dat u een verwerkingsovereenkomst aangaat en als bedrijf of organisatie goed nadenkt over hoe u de gegevens van personen zo goed mogelijk kunt beschermen. 

Benieuwd naar meer informatie of gratis uw verwerkersovereenkomst opstellen? Bezoek dan onze website: rocketlawyer.com of neem contact met ons op. Rocketlawyer, voor uw verwerkersovereenkomst conform de AVG-wetgeving!

Lees meer…

Related Posts

Bedrijven en Bedrijfsleven

Wilt u aan de Nijmeegse vierdaagse meedoen?

Wij vinden het heel erg leuk om te wandelen. Wij gaan iedere dag een wandeling maken want sinds wij gepensioneerd zijn, hebben wij alle tijd om dergelijke dingen te doen en daarom hebben wij altijd Read more…

Bedrijven en Bedrijfsleven

Wilt u graag een goede spiegel bestellen?

Wij hebben een badkamer met twee wastafels, maar wij meenden dat het niet nodig was om voor iedere wastafel een spiegel te bestellen. Daarom hebben wij maar een spiegel in de badkamer hangen en naarmate Read more…

Bedrijven en Bedrijfsleven

Geïnteresseerd in smartengeld whiplash?

Bent u kortgeleden betrokken geraakt in een verkeersongeval? Of misschien in een ander soort ongeval, en heeft u hier letselschade aan over gehouden? Dan wilt u waarschijnlijk wat meer weten over de mogelijkheden verzekeringen en Read more…